Presentation of the project Sweden

Presentation av projektet

Projektet syfte är att utveckla en modell för en enhetlig europeisk massör-yrkesutbildning för synskadade, med tyngdpunkt på egen företagsamhet, innefattande avläggande av yrkesprov för erhållande av examen. Projektet skulle försiggå under 36 månader. Modellen för utbildningen, omfattande 60 studieveckor, planeras, förverkligas och utvärderas i samarbete med representanter för utbildningar för synskadade, med representanter från intresseorganisationer för synskadade samt med arbetslivet.

Massöryrkets kunskapsbas och verksamhetsområde preciseras och förstärks. Därmed möjliggörs även en social integration och höjning av massöryrkets status i de aktuella länderna. Gränsöverskridande, enhetliga utbildningar möjliggör en ökad förståelse för verksamheten i olika länder och befrämjar samarbetet internationellt. Nya sysselsättningsmöjligheter skapas i och med färdigheter i engelska språket. Utbildningsmodellen erbjuder även en möjlighet för de synskadade massörerna att utöva sitt yrke varhelst i Europa.

Huvudsakliga målgrupper i projektet:

  1. a) synskadade i olika länder (missgynnade grupper) som önskar erhålla en yrkesexamen för massör
  2. b) utbildare inom massörutbildningarna i de olika länderna som finns representerade i projektet
  3. c) intresseorganisationer för de synskadade
  4. d) arbetslivets representanter i projektet