Presentation of the project Finland

Projektin esittely

Projektin tarkoituksena on kehittää yhteiseurooppalainen opetussuunnitelma näkövammaisten hierojakoulutusta varten, painopisteenä erityisesti yrittäjyys. Projekti kestää 36 kuukautta. Koulutus tapahtuu englanninkielellä ja siihen sisältyy näyttökoe. Koulutusmalli, joka käsittää 60 opintoviikkoa, suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhteistyössä näkövammaiskoulutusta järjestävien laitosten, eri näkövammaisorganisaatioden sekä työelämän edustajien kanssa.

Projekti terävöittää ja vahvistaa hierojakoulutuksen ammatillista tietoperustaa. Sen lisäksi mahdollistuu sosiaalinen integraatio sekä ammatillinen arvonnousu projektiin osallistuvissa maissa. Yhtenäinen, eri maiden rajat ylittävä koulutus lisää ymmärtämystä hierojan ammattia kohtaan kyseisissä maissa sekä tukee kansainvälistä yhteistyötä. Se luo myös uudenlaisia työllistymis-mahdollisuuksia ja lisää kielitaitoa. Koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden näkövammaisille hierojille työlistymiseen eri puolilla Eurooppaa.

Projektin keskeiset kohderyhmät:

  1. a) eri maiden näkövammaiset, jotka haluavat saada hierojakoulutuksen
  2. b) osallistujamaiden hierojakoulutuksen opettajat ja ohjaajat
  3. c) näkövammaisten parissa toimivat järjestöt
  4. d) projektissa toimivat työelämän edustajat